Lantmännen Feed

Lantmännen Feed Oy (tidigare Raisioagro) är en del av koncernen Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.

Kärnan i vår verksamhet är gedigna specialistkunskaper inom foder till nöt- och mjölkdjur. Vi producerar och tillhandahåller innovativa konventionella och ekologiska foder i toppklass, som ger mjölkgårdarna möjlighet till hög avkastning. Vi hjälper våra kunder att producera hälsosamma livsmedel på ett hållbart, effektivt och konkurrenskraftigt sätt och samtidigt främjar vi djurens välmående.

Högklassiga nötfoder till varje ko

De pålitliga, välfungerande foderserierna Maituri, Opti och Benemilk hjälper mjölk- och köttproducenten att nå avkastningsmålen. Att Maituri, som hör till landets mest uppskattade foder, besitter kraft att upprätthålla välmående och hälsa bevisas av otaliga hundratonnare. I Opti-fodrens breda urval finns rätt foder för de producenter som sätter värde på basfodren. De patenterade Benemilk-fodren har däremot rekordhög energinivå.

Produktfamiljen Herkku innehåller foder som ger ungboskapen växtkraft och den täckande mineralfamiljen Melli som tar hand om alla nötdjurs behov av mineral. Största delen av Melli-fodren är lämpliga också i ekologisk produktion. Fodren i produktserien OMA skräddarsys enligt varje gårds individuella behov.

Foder för hästar, renar och får

I Lantmännen Feeds urval ingår också högklassiga foder för hästar, renar och får. Hästfoderserien Norra matchar finländskt hö och stöder hästens välmående och prestationsförmåga. Fodren i produktserien Poron-Herkku ger renarna bättre hull. Fåren får allt de behöver med våra Lammas-foder.

Insatsvaror för din gård

Det omsorgsfullt sammansatta Mainio-utsädet och våra andra insatsvaror ger dig bästa möjliga chans att lyckas. Vi tillhandahåller ett omfattande urval av utsäde, effektiva växtskyddsmedel och högklassiga ensileringsmedel.

Lantmännen tar ansvar från jord till bord

Lantmännen är ett svenskt lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännenkoncernens omsättning är 45 miljarder svenska kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Division Lantbruk utgör Lantmännens kärnverksamhet och utvecklar och marknadsför produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Divisionen är verksam både i Sverige och internationellt, med verksamhet i bland annat Finland, Baltikum och Polen.

Ta kontakt så utarbetar vi en lämplig lösning för din produktion.

Kenneth Vikman
kundansvarig
044 781 8962
kenneth.vikman@lantmannenfeed.fi
Vinkelgatan 5
67100 Karleby